Razlaga imen in manj znanih pojmov

Kliknite na črko za ogled posamezne razlage pojma:

adjunkt

starejši izraz za provizorja lekarne

akonitin

alkaloid zelo strupene rastline preobjede

albarello

(arab. álbar éllo) okrašena posoda za shranjevanje zdravil iz lesa, stekla, keramike

alkimija

kemija srednjega veka, iskala je kamen modrih ali napoj za dolgo življe

amulet

vražni obesek proti zlim silam, nesreči ali bolezni

arcnija

zdravilo (pogovorno)

asistent farmacevt

sodelavec v lekarni

Asklepij

glej Eskulap

aspirant kandidat

pripravnik

dekokt

prevretek

dispenzatorij

v srednjem veku lekarniški predpisi in navodila za izdelavo zdravil

dispenzirati

pripravljati in izdajati zdravila

ekspedirati

odposlati

eliksir

izvleček iz zdravilnih zelišč, pripravljen z alkoholom; življenjski napoj

Eskulap

Apolonov sin, ki so ga zaradi njegovega izjemnega zdravilskega znanja postavili na nebo in ga častili kot boga zdravilstva

farmacija

veda, ki se ukvarja z raziskovanjem, načrtovanjem, izdelavo, analizo, nadzorom kakovosti, shranjevanjem, distribucijo in uporabo zdravil

farmakopeja

publikacija, ki vsebuje navadno zakonsko obvezujoče predpise za razvoj, izdelavo in preskušanje kakovosti zdravil in njihovih sestavin ter druge podatke o zdravilih in njihovi uporabi

Galen Klavdij

(okoli 129 – okoli 210 – 216, Pergamon) osebni zdravnik rimskih cesarjev Marka Avrelija in Komodusa

galenski laboratorij

organizacijska enota v lekarni, kjer izdelujejo zdravila in druge izdelke

Gerbec Marko

(1658, Šentvid pri Stični – 1718, Ljubljana) ljubljanski medicus/zdravnik, znanstveni pisec, humanist, eden od ustanoviteljev Academie operosorum Labacensis/Ljubljanske akademije delavnih; prvi opisal bolezen srca, ki se še vedno imenuje Gerbec Morgagni Adams Stokes sindrom

gremij

stanovsko društvo, združenje

Hacquet Balthasar

(1739, Bretanja – 1815, Dunaj) francoski kirurg, naravoslovec in etnolog

Higieja

Asklepijeva hči, poosebljeno Zdravje

Hipokrat

(460 pr. n. št., otok Kos – 380 pr. n. št., Larissa, Tesalija) oče znanstvene medicine

homeopatija

alternativna ali komplementarna metoda, ki temelji na zdravljenju podobnega s podobnim. V srednjem veku univerzalno zdravilo, na predpisan način pripravljena mešanica, sestavljena iz velikega števila rastlinskih snovi in drugih sestavin z domnevno močnimi zdravilnimi lastnostmi. 135 RECEPTUM 134

ingredienca

sestavina

karantena

osamitev bolnih ljudi in živali; fizična ločitev ali drugačna zaščita vhodnih surovin, snovi ali ovojnine, vmesnih izdelkov, polizdelkov ali končnih izdelkov med čakanjem na odobritev ali zavrnitev uporabe

komora

gremij, stanovsko združenje

kvinkvenij

petletni lekarniški staž, praksa v lekarni s strokovnim izpitom, po katerem si je farmacevt pridobil pravico za samostojno vodenje lekarne

lazaret

bolnišnica za nalezljive bolezni

Lipič Fran Viljem

(1799, Iglava – 1845, Dunaj) ljubljanski mestni zdravnik, boril se je proti homeopatiji, ki se je v mestu razširila med duhovščino

magistralna receptura

prostor, kjer se izdelujejo magistralni pripravki (zdravila)

magistralno zdravilo (magistralni pripravek)

zdravilo izdelano v lekarni po zdravniškem receptu za določenega pacienta

materia medica

zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki se uporabljajo v farmaciji

materialka

prostor v lekarni za shranjevanje zdravil in farmacevtskih sno

Mayr Janez Krstnik

(1634, Bavarska – 1708, Salzburg) tiskar in knjigotržec, v Ljubljani njegova tiskarna od 1678, vodil jo je do 1682, nato njegov sin

Panaceja

Asklepijeva hči; njeno ime pomeni „tista, ki vse zdravi“

Paracelsus – Theophrastus Philippus Aureolus Bombasticus von Hohenheim

(1493, Einsiedeln – 1541, Salzburg) alkimist, zdravnik, astrolog, okultist

podagra

protin, putika

Pollini Janez Krizostom

(1712, Radovljica – 1786, Ljubljana) ljubljanski zdravnik, ki je pripravljal dekokt proti sifilisu. Zaradi zaslug ga je vladarica Marija Terezija poplemenitila 1779

preparat

pripravek, farmacevtski izdelek, zdravilo

provizor

začasni upravnik lekarne

receptura

navodilo s podatki o vrsti, količini snovi in postopku za pripravo magistralnega zdravila ali izdelavo galenskega izdelka v lekarni; prostor v lekarni, kjer se pripravljajo in izdajajo zdravila

Rp. recipe*

kratica na zdravniških receptih, vzemi

saturirati

nasititi, napolniti, nevtralizirati (raztopino

Scopoli Giovanni Antonio

(1723, Cavalese – 1788, Pavia), zdravnik in naravoslovec

Siezenheimb Adam Boštjan pl.

(? - ?) računski uradnik deželnih stanov in vzgojni pisec

signatura

nekdaj listek, nalepka s podatki o lekarni; danes nalepka s podatki o lekarni in z navodilom za jemanje zdravila, datumom izdaje in s parafo osebe, ki je zdravilo izdala, nalepljen na ovojnino zdravila

specialiteta

nekdaj v lekarni izdelano zdravilo kot »hišna« posebnost lekarne; danes industrijsko izdelano zdravilo

spirituoza

alkoholno zdravilo/pijača z visokim odstotkom alkohola

Svetokriški Janez s pravim imenom Tobija Lionelli

(1647, Vipavski Križ – 1714, Gorica) kapucinski menih, izdal pet knjig pridig v slovenščini Sacrum promptuarium/Sveti priročnik

Swieten Gerard van

(1700, Leiden – 1772, Dunaj) osebni zdravnik Marije Terezije, prenovil je zdravstvo v monarhiji in medicinsko univerzo na Dunaju

Sydenham Thomas

(1624, Wynford Eagle – 1689, London) angleški zdravnik, rekli so mu tudi angleški Hipokrat

špital

dom za ostarele ljubljanske meščane; bolnišnica

taksa medicamentorum

uradni cenik zdravil

taksiranje

določitev cene zdravila

teriak

v srednjem veku univerzalno zdravilo, na predpisan način pripravljena mešanica, sestavljena iz velikega števila rastlinskih snovi in drugih sestavin z domnevno močnimi zdravilnimi lastnostmi

tinktura

tekoči pripravek, pridobljen iz dela rastlinske droge ali živalskega materiala in več delov ekstrakcijskega topila

tirocinij

enoletna praksa, vajeniška doba v lekarni pred vstopom na univerzo, ki se je zaključila s tirocinalnim izpitom

Valvasor Janez Vajkard

(1641, Ljubljana – 1693, Krško) vsestransko izobražen, član Royal Society, kraljeve družbe, avtor Die Ehre dess Herzogthums Crain/Slava vojvodine Kranjske, 1689

Vidmajer Volbenk Andrej pl.

(1660, Ljubljana – 1738, Ljubljana) zdravnik/fizik deželnih stanov in uršulink

Zois Žiga pl.

(1747, Trst – 1819, Ljubljana) gospodarstvenik, podjetnik, mecen, mineralog, slovenski razsvetljenec

Zbirka Lekarne Ljubljana

Fotografije in nazivi lekarniških predmetov iz preteklosti