direktor Lekarne LjubljanaSkrb za zdravje ljudi je srčika našega dela

Pred 70 leti je dvanajst lekarn na širšem ljubljanskem območju, ki so bile do takrat v zasebni lasti, prešlo v družbeno lastnino. S tem je bil postavljen temelj za razvoj javne lekarniške službe in ustanovitev Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, danes največjega in najuspešnejšega javnega zavoda na področju lekarništva v Sloveniji.

Ponosen sem na vse, kar je lekarna dosegla v tem času. Postala je sinonim za zaupanje, razvoj in uspešen zavod s pretanjenim čutom za družbeno odgovornost, ki iz dneva v dan vrača skupnosti, v kateri deluje. Njen pomen presega lokalne okvire, znotraj katerih je bila ustanovljena, in predstavlja jedro slovenskega lekarništva. Z zasledovanjem odličnosti v skrbi za zdravje ljudi ter pozornim odzivanjem na čedalje večje potrebe in želje strank pomembno določa razvoj celotne lekarniške dejavnosti v Sloveniji.

Hvaležen sem vsem svojim predhodnikom, ki so negovali tradicijo in tlakovali pot do tega jubilejnega leta. Iskreno hvaležen sem tudi vsem zaposlenim, tako nekdanjim kot sedanjim, ki so s svojo strokovnostjo, srčnim in prijaznim odnosom ključni razlog, da se stranke vsak dan znova vračajo v naše lekarne.

Skrb za zdravje ljudi je srčika našega dela, ki ob vseh drugih burnih spremembah v lekarniški dejavnosti in družbi nasploh ostaja nespremenjena že 70 let. Zavezujemo se, da bomo to poslanstvo s spoštovanjem do tradicije in zapuščine, ki smo jo prejeli od predhodnikov, udejanjali tudi v prihodnje in pristajali na nič manj kot odličnost. To jemljemo kot svojo temeljno odgovornost in dolžnost do zdravja ljudi in družbe v celoti.

dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana

 

 

Družbena odgovornost Lekarne Ljubljana

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del filozofije Lekarne Ljubljana in se ne odraža le v odnosu do zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev, temveč posega v vse pore družbe oziroma lokalne skupnosti. Javna služba, ki jo Lekarna Ljubljana opravlja, je namreč skrb za zdravje ljudi, oskrba z zdravili, promocija zdravja v najširšem pomenu in spodbujanje preventive, zato v svojih enotah vsem uporabnikom zagotavljamo strokovno svetovanje, izvajamo številne meritve ter pripravljamo članke in predavanja za splošno ter strokovno javnost. Od leta 2014 organiziramo Festival zdravja, kjer je zagotovljen brezplačen dostop do znanja ter storitev vsem, ki jih potrebujejo.

 

Zdravja v Lekarni Ljubljana ne razumemo le kot odsotnost bolezni, temveč veliko širše: kot ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, osebnih in socialnih prvin. Zato se trudimo prisluhniti potrebam lokalnega okolja, v katerem delujemo, podpreti posameznike in projekte, ki vključujejo ranljive skupine, predvsem otroke, ostarele in bolne, omogočati delovanje in razvoj lokalnih društev in organizacij, podpreti dogodke s kulturnimi in športnimi vsebinami. Tako želimo prispevati k večjemu zadovoljstvu ljudi, njihovemu polnejšemu in kakovostnejšemu bivanju. Verjamemo, da je to osnovno vodilo družbe zdravja, ki se odraža tudi v njeni ustvarjalnosti, uspešnosti in nadaljnji skrbi za najšibkejše.

Velik pečat družbeno odgovornega delovanja je zagotovo prevzem patronata nad edino hišo hospica pri nas, človekoljubnim projektom, ki ga odločevalci žal še vedno niso prepoznali kot nujno in neprecenljivo pridobitev za našo družbo.

Lekarna Ljubljana je z ustanovitvijo zavoda Ljubhospic leta 2015 presekala gordijski vozel statusnih in finančnih težav hiše in ji s tem zagotovila nemoteno izvajanje poslanstva oskrbe neozdravljivo bolnih v zadnjem obdobju življenja. Na valentinovo leta 2016 je tako hiša ponovno odprla svoja vrata. S pomočjo Lekarne Ljubljana je oskrba v hiši, ki jo neprekinjeno zagotavlja interdisciplinarni tim strokovnjakov, za vse ljudi, ne glede na kraj bivališča ali zdravstveno zavarovanje, brezplačna. Prepričani smo namreč, da je kakovostna oskrba do zadnjega dne temeljna človekova pravica in mora biti dostopna vsem. S podporo Ljubhospicu Lekarna Ljubljana sledi svojim temeljnim vrednotam, med katerimi je na prvem mestu skrb za ljudi, še posebej za najbolj ranljive člane družbe. Skrb za bolne je po našem prepričanju izraz najvišje civilizacijske norme. V dobro tistih, ki bodo mogoče nekega dne potrebovali takšno hišo, pa si bomo prizadevali za to, da njena usoda ne ostane v rokah družbeno odgovornih posameznikov, zavodov in podjetij, ampak del sistema zdravstvenega in socialnega varstva, hospic oskrba pa pravica, nad uresničevanjem katere bo bdela država.

Lekarna Ljubljana danes in jutri

Razvoj lekarniških storitev

Izdaja zdravil, njihova priprava in kratko pojasnilo o njihovi pravilni in varni uporabi že dolgo niso več edine naloge lekarniških strokovnih delavcev, zaposlenih v enotah Lekarne Ljubljana.

Pred dobrimi dvajsetimi leti se je v Sloveniji prvič začelo govoriti o farmacevtski skrbi. V letu 2011 je Lekarna Ljubljana uvedla program Opustimo kajenje, v letu 2012 pa prva svetovanja v okviru zdravega življenjskega sloga: pri merjenju krvnega tlaka, pri hiperlipidemiji in pri meritvi glukoze v krvi. Leta 2015 so dodali tri nove storitve: svetovanje pri povišani telesni teži, svetovanje pri težavah s prostato in svetovanje ob osteoporozi. Leto kasneje so uvedli še svetovanje pri težavah s kožo in leta 2018 svetovanje ob venskem popuščanju. V letu 2013 je Lekarna Ljubljana uvedla Osebno kartico zdravil, sistematičen in pregleden izpis zdravil ter drugih izdelkov za ohranjanje zdravja, ki jih pacient uporablja, junija prvih v Sloveniji pacientom ponudila kognitivno storitev Pregled uporabe zdravil, poglobljen pogovor magistra farmacije o poznavanju, uporabi in morebitnih neželenih učinkih zdravil pacienta. Leta 2016 se je projektu farmakoterapijskega pregleda, ki ga izvaja magister farmacije v ambulanti farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu, pridružila tudi Lekarna Ljubljana.

 

Razvoj Galenskega in Kontrolno analiznega laboratorija

Galenski laboratorij za maloserijsko proizvodnjo zdravil, ki je od leta 1947 deloval v tedaj prenovljenih kletnih prostorih Centralne lekarne, od leta 1995 domuje na Tbilisijski ulici in je danes največji galenski laboratorij v Sloveniji z okoli 130 izdelki lastne proizvodnje. Med njimi so galenski izdelki, zdravila z dovoljenjem za promet, recepturne olajšave in mazilne podlage, kozmetika, čaji, prehranska dopolnila in biocidi. Od leta 2003 ima certifikat o izvajanju dobre proizvodne prakse za zdravila (EU GMP). Morda se niti ne zavedamo velikega pomena, ki ga še vedno imajo galenski laboratoriji za nemoteno preskrbo našega trga z zdravili.

Slovenski trg je namreč relativno majhen in pogosto nezanimiv za velika tuja farmacevtska podjetja. Prav galenski laboratoriji pa so tisti, ki lahko z maloserijsko proizvodnjo zagotovijo dostopnost mnogih deficitarnih zdravil.

Analizno preskušanje izdelkov, titracija, v Kontrolno analiznem laboratoriju Lekarne Ljubljana. Pot izdelka na trg je zaradi zagotavljanja kakovosti dolga in zahtevna. Za preverjanje kakovosti skrbi Kontrolno analizni laboratorij, ki je od leta 1954 deloval v sklopu Centralne lekarne, se v skladu z dobro proizvodno prakso, ki zahteva neodvisnost kontrole, leta 1980 odcepil od Galenskega laboratorija in bil šest let pozneje verificiran kot prvi kontrolno-analizni laboratorij v Sloveniji. Danes je sodobno opremljen, sledi strogim zahtevam dobrih praks in si prizadeva za nenehno izboljševanje kakovosti. V kontrolno analiznem laboratoriju se izvaja kontrola vseh vhodnih surovin in končnih izdelkov lastne blagovne znamke Lekarne Ljubljana.

 

Pogled v prihodnost

Družba stremi k spremembam, ki na vseh ravneh izboljšujejo naše bivanje in omogočajo kar najbolj brezskrbno, zdravo in dolgoživosti naklonjeno aktivno življenje.

H kakovosti življenja - tako posameznika kot družbe, svoj delež prispevajo tudi lekarne, ki so se z razvojem medicine tudi same razvijale, se prilagajale vedno novim zahtevam prebivalstva in kljub spremembam ohranjale svoje osnovno poslanstvo: svetovanje in preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja.

Spremembe v lekarnah v zadnjih dvajsetih letih so bile velike in so lahko dober temelj, a tudi izziv, za nadaljnji razvoj lekarniške dejavnosti in s tem tudi razvoj Lekarne Ljubljana. Lekarna Ljubljana je danes tehnološko zelo dobro opremljena, zaposluje visoko strokoven kader, upošteva visoke standarde kakovosti izvajanja storitev ter je nepogrešljiv del zdravstvenega sistema. Tudi v prihodnje želi ostati prva izbira za tiste, ki potrebujejo nasvet in pomoč pri ohranjanju svojega zdravja in kakovosti življenja. Pri načrtovanju in pripravi strategije za prihodnja leta se je zato osredotočila predvsem na štiri usmeritve, ki bodo v prihodnjih letih močno vplivale na lekarniško dejavnost.

Staranje populacije

Prebivalstvo Slovenije in EU se nezadržno stara. Trend zviševanja povprečne starosti prebivalstva se z izboljševanjem diagnostičnih metod in načinov zdravljenja nadaljuje ter vpliva na povečano porabo zdravil in drugih izdelkov za ohranjanje kakovosti življenja. Obenem potrebujejo starostniki s kronično politerapijo podrobnejše spremljanje terapij z zdravili. Vse več ljudi se sooča z boleznimi sodobnega časa, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, debelost, izgorelost, depresija, bolezni prebavil in presnove.

Razvoj lekarniške dejavnosti se bo moral osredotočati na prilagajanje ponudbe in storitev temu najhitreje rastočemu segmentu strank z dodatno ponudbo pripomočkov, prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov skupaj z usmerjenim strokovnim svetovanjem.

Razširjena ponudba s storitvami, kot so dostava na dom, individualna obravnava pacientov, osebni svetovalec in brezšivna skrb, bo igrala ključno vlogo pri odločanju strank, v katero lekarno bodo stopile in se vanjo tudi vračale.

Sprememba deleža razmerja med zdravili in ostalo ponudbo

Vse večje povpraševanje po izdelkih za ohranjanje in krepitev zdravja in širjenje njihove ponudbe v zadnjih dvajsetih letih narekujeta, da se bo trend širjenja te ponudbe - z njo pa tudi del prihodka lekarn, povečeval tudi v prihodnje. Razloga sta vsaj dva: v želji po ohranjanju aktivnega življenjskega sloga so ljudje pripravljeni poseči po izdelkih, ki jim pri tem pomagajo, slovenske lekarne pa zaradi nizkega vrednotenja lekarniških storitev obdelave in izdaje zdravil na recept s strani države in zdravstvene zavarovalnice ne zmorejo pokrivati vseh stroškov za normalno poslovanje.

Individualna obravnava pacientov

S povečevanjem deleža novih bioloških zdravil se povečuje tudi pripravljenost zavarovalnic za kritje visokih stroškov terapij, ki omogočajo boljše izide zdravljenj. Te terapije zahtevajo individualno obravnavo in gensko profiliranje bolnikov z namenom čim večjega učinka zdravljenja ter tudi primerno spremljanje, ki danes zaradi prezasedenosti medicinskega osebja ni optimalno.

To je priložnost za lekarne, da v okviru izvajanja brezšivne skrbi zagotovijo neprekinjeno preskrbo pacientov z zdravili in farmacevtsko obravnavo pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva.

Izvajalci lekarniške dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko tako zagotovijo medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem pacientu, ki omogočajo hitro in učinkovito usklajevanje zdravljenja z zdravili in so pomembne za varno nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico in ob odpustu iz nje.

Nove tehnologije

Lekarne imajo posluh za novosti in so tehnološko dobro opremljene, a vendar se nenehno ozirajo za novimi tehnologijami, ki jih postopoma vključujejo v svojo dejavnost. Tehnološke rešitve bodo v prihodnosti omogočale prenos več diagnostičnih metod v okolje lekarne in pomagale pri prepoznavanju bolezni, omogočale bodo spremljanje terapij, morebitne prilagoditve in s krajšim odzivnim časom tudi preprečile morebitne zaplete. Ljudje postajajo vse bolj v splet usmerjeni uporabniki, ki zaradi sodobnega življenjskega sloga in prenatrpanih urnikov ter posledično pomanjkanja časa želijo - tudi ko gre za nakup izdelkov s področja zdravja in zdravega načina življenja, na svetovnem spletu poiskati koristne in relevantne informacije. Za lekarne je to izziv, saj lahko na spletu ponudijo aktualno vsebino in ponudbo, ki je zanimiva in prilagojena posamezniku.

S sodobnimi tržnimi metodami prepoznavajo interese uporabnikov in jim ponujajo prilagojeno vsebino ob pravem času, s čimer uporabnikom zagotovijo boljšo uporabniško izkušnjo.

Spletno mesto mora biti prilagojeno tudi mobilnim napravam, katerih uporaba raste izjemno hitro. Nepogrešljiv del prihodnosti bodo tudi v lekarniški panogi predstavljali t. i. boti (roboti), ki bodo uporabnikom odgovarjali na splošna in pogosto zastavljena vprašanja, jim pomagali pri naročanju na storitve v lekarnah in podobno. Vsi ti trendi bodo vplivali na razvoj Lekarne Ljubljana v naslednjih letih. Lekarna Ljubljana želi ostati eden ključnih akterjev na področju lekarniške dejavnosti, postaviti nove standarde v obravnavi bolnikov ter razširiti ponudbo izdelkov in storitev. Vse to z enim namenom – svojim strankam želi ponuditi kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, kadar ga potrebujejo, ter jim zagotoviti vso podporo pri ohranjanju zdravja in kakovosti življenja.